Kto może wykonać przegląd komina?

- Posted in Kominiarstwo by

Któregokolwiek pokroju budowla, mieszkalna albo również odmiennego charakteru, jest wyposażona w różnego typu instalacje. W wypadku pewnych spomiędzy nich może dojść do sytuacji, w jakiej zagrożone może być życie osób zamieszkujących w takim obiekcie, czy będą to lokatorzy bądź również np. pracownicy. Jedną spomiędzy tego typu instalacji z pewnością jest wentylacja i przewody dymowe. Względem tego nakazy prawne postulują spełniania corocznych przeglądów kominiarskich, by uchronić osoby znajdujące się w niniejszych gmachach od skutków groźnych wypadków mogących być rezultatem niewłaściwie funkcjonujących instalacji kominowych.