Kto może wykonać przegląd komina?

Któregokolwiek pokroju budowla, mieszkalna albo również odmiennego charakteru, jest wyposażona w różnego typu instalacje. W wypadku pewnych spomiędzy nich może dojść do sytuacji, w jakiej zagrożone może być życie osób zamieszkujących w takim obiekcie, czy będą to lokatorzy bądź również np. pracownicy. Jedną spomiędzy tego typu instalacji z pewnością jest wentylacja i przewody dymowe. Względem tego nakazy prawne postulują spełniania corocznych przeglądów kominiarskich, by uchronić osoby znajdujące się w niniejszych gmachach od skutków groźnych wypadków mogących być rezultatem niewłaściwie funkcjonujących instalacji kominowych.

Do realizowania przeglądów przewodów kominowych uprawnieni są w Polsce tylko kominiarze, ponieważ są oni ekspertami w swej profesji. Testują oni w szczególności drożność i szczelność komina. Takie przeglądy odbywa się co roku, zaś zobowiązani do ich uskutecznienia są wszyscy gospodarze oraz administratorzy obiektów – w równej mierze indywidualnych jak też wielorodzinnych, a ponadto służących celom odmiennym aniżeli mieszkaniowe. Niedoskonała instalacja wentylacyjna i dymowa może przyczynić się do powstania groźnych w skutkach wypadków, wśród jakich najpotworniejsze przypuszczalnie jest zaczadzenie.

Gdy inspekcja komina obnaży jakiekolwiek usterki, wyłącznym racjonalnym podejściem jest naprawa przewodu kominowego. Nie powinno się tymczasem podejmować tego działania samodzielnie. Adekwatnym posunięciem jest umówienie się z wyspecjalizowaną firmą trudniącą się remontami przewodów kominowych. Kominiarz określi profil prac, które nastręczają naprawienia, natomiast firma trudniąca się reperacją kominów oznajmi nam jakie odmiany napraw będą najbardziej właściwe do określonej sytuacji. Cena takiej reperacji może wynosić wielu tysięcy złotych jeżeli komin jest w wybitnie fatalnym stanie.

Warto przeczytać: http://domoweabc.mywebcommunity.org/post/instalacja-co-i-komin/